txtMenuT.jpgmenuankieta

Ulubiony spotr:

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
http://www.dziennik.librus.pl/
http://static.vtour.pl/VTincluder/1569,84.html
http://www.sieciaki.pl
www.dzieckowsieci.pl

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Dzień Bajkowych Przeobrażeń

 

Od dzieciństwa balansujemy między światem bajkowej fantazji a twardymi realiami życia. Okazuje się, że w rzeczywistości żaba nie chce zamienić się w księcia, bestia w królewicza, a turbokopciuszki, zwane obecnie kurami domowymi, bez pomocy dobrej wróżki nie mają siły być królewnami. Te dwa światy rzadko się przenikają, a most je łączący gdzieś przepadł...

 

Kartka z kalendarza 01-10-2014
czytaj więcej

 

Dotyczy dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS  z dnia 5 października 2010r.w sprawie organizacji roku szkolnego,

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców,  rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego,
ustalił w roku szkolnym 2014/2015 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

czytaj więcej
czytaj więcej

 

Prawo korzystania

  1. Do wypożyczania podręczników są uprawnieni wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie
  2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.
  3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
  4. Termin zwrotu podręcznika mija 20 czerwca.
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo